Zamówienia publiczne
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr. 1157811

Zawiadomienie o unieważnienie postepowania nr. 1157811

Zawiadomienie o unieważnienie postepowania nr. 1157824

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe "Budrem" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

1. Zakup dostawa i montaż środków trwałych (piła dwugłowicowa, centrum obróbkowe, automatyczna oczyszczarka, stoły montażowe, kompresor śrubowy z osuszaczem, robot szklący 400, samochód do przewozu aluminium)

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.doc
Zalacznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc


2. Adaptacja hali magazynowej – skucie i wykonanie posadzki, remont instalacji elektrycznej, roboty malarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE 2.doc
Zalacznik nr 1-2.doc
Załącznik nr 2.doc

Realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – projekt "Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych, oraz jakości usług i warunków pracy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lata 2014-2020, działania2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP"

 
 
 

NOWOŚCI W OFERCIE

Systemy CLIMA-DESIGN
REHAU Clima-Design
System 120 mm certyfikowany przez Instytut Domu Pasywnego

Fasady przeciwpożarowe ALUPROF
System fasadowy przeznaczony do konstruowania ścian osłonowych przeciwpożarowych

głównao firmieofertazapytaj o ofertętechnologiarealizacjezamówienia publicznepracaKontakt

 
  strony internetowe Kielce armedia              pl | en | ru